Back to collection

Prophecy Lip Plumper

Hava Zingboim

299.00

Quantit茅

ARTICLE DETAILS

Hava Zingboim

LIP IT馃拫

讛拽专诐 讛专讗砖讜谉 诪住讜讙讜 讘注讜诇诐, 诪讘讜住住 注诇 讟讻谞讜诇讜讙讬讬转 讘专 讗讬诇谉, 砖讛讜讻讞讛 讘诪讞拽专讬诐 拽诇讬谞讬讬诐, 诇讛讞讚专转 讞讜诪爪讛 讛讬讗诇讜专讜谞讬转 诇砖驻转讬讬诐. 
讛拽专诐 诪转讗讬诐 诇讻诇 讗讞转, 讙诐 诇讛专讬讜谞讬讜转, 讙诐 诇讘注诇讜转 住讬诇讬拽讜谉 讘砖驻转讬讬诐,
讜诪转讗讬诐 讘讻诇 讙讬诇, 诪谞讜注专 讜注讚 120.
讜注讻砖讬讜 讛讜讗 讙诐 讞讝专 诇诪诇讗讬 馃拫
讜转讜讚讛 诪讬讜讞讚转 诇诪讜注诪讚讜转 讛讬驻讜转 讘转讞专讜转 诪诇讻转 讛讬讜驻讬 砖爪讜诇诪讜 讻砖讛谉 诪谞住讜转 讗转 讛拽专诐 诇专讗砖讜谞讛.

Add to cart